Agenturrådgivning

Agenturrådgivning

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

89 88 11 67
Man-tor: Kl. 9.00-18.00
Fre: Kl. 9.00-15.30
Lør-søn: Lukket

Tilmelding til affiliates

I ønsker at integrere os på jeres webside? Så læs den følgende partneraftale grundigt i gennem. Denne aftale er det retslige grundlag for partnersamarbejdet mellem TravelTrex GmbH (i det følgende nævnt som firmaet) og partneren (affiliate, i det følgende nævnt som kontraktpartner) og er bindende for begge parter. I bekræfter, at I er indforståede med aftalen idet I klikker på linket, som står sammenhængende med dette afsnit eller i slutningen af denne tekst. Herved føres I automatisk til tilmelding.

Partner-programmet er baseret på en cookie tracking, og en SnowTrex cookie har en ”levetid” på 30 dage. Efter tilmeldingen til partnerprogrammet kan partnerlinks blive sat på alle ønskede undersider af SnowTrex-homepage, derved er forskellige layouts mulige, f.eks. white-label løsninger og tilpasninger af det pågældende design på partner-webside. Også forskellige reklame-tools står til rådighed (banner, logos, ect.), og disse gør det muligt for en hurtig og ukompliceret integration.Partneraftalens indhold
 1. Kontraktens formål
 2. Kontraktens indgåelse
 3. Øgelse af salg og licenser
 4. Opbygning og vedligeholdelse af partner-websiden
 5. Provisionsberegning
 6. Sælgers pligter og ret
 7. Kontraktpartnerens forpligtelser
 8. Opsigelse af kontrakten
 9. Værneting
 10. Kontraktændringer
 11. Fortrolighed
 12. Databeskyttelse
 13. Garanti og hæftelse
 14. Slutbetingelser

 1. Kontraktens formål

  Kontraktens formål er kommercielt set-up af elektroniske annoncer på kontraktpartnerens webside, hvor målet er at starte et lukket annonce- og forretningssamarbejde, som tilgodeser begge parter.

  Kontraktpartneren (affiliate) tilbydes, gennem tilsvarende kendemærkede annoncemedier, produkter og serviceydelser fra det program, som firmaet stiller til rådighed. Disse produkter og serviceydelser er at finde på firmaets webside.Firmaet stiller et udvalg af annonce-tools (logoer, banner, grafik, tekst) samt en udførlig manual om integration af programmet i kontakpersonens personlige partnerområde til rådighed. Med kontraktindgåelse tildeles kontraktpartneren et 4-cifrede partner ID nr. Ved hjælp af det tildelte link over partnerprogrammet med det vedhæftede partner ID nr. (partner-cookie), bliver de kunder registreret, som formidles over kontraktpartnerens webside.
  Kontraktpartneren får honorar udbetalt, alt afhængig af succes, bekræftet omsætning af produkter og serviceydelser, som er blevet solgt på baggrund af det annoncerede link på kontraktpartnerens webside („viderestilling“ af kunderne til sælgers webside gennem dette link). Produkter og serviceydelser, som ikke udtrykkeligt tilbydes gennem partnerprogrammet – produkter og serviceydelser, som f.eks. tilbydes gennem en tredje udbyder – honoreres ikke .
  Udregningen af honorar sker på baggrund af kontraktens Punkt 5.

  Bureauet bekræfter at være registreret som virksomhed, og erklærer sig indforstået med at angive indkomst og betale skat af indkomsterne for formidling af rejser i henhold til skatteloven i det pågældende land, hvor bureauet har kontor. CVR-nummer skal sendes til os ved tilmelding.
 2. Kontraktens indgåelse

  Firmaet stiller en online kontraktformular til rådighed. Efter modtagelsen af den udfyldte formular, kontrolleres denne og bliver kontrakten accepteret, modtager kontraktpartneren skriftligt en bekræftelse. Accept af kontrakten forudsætter, at kontraktpartneren har retslig handleevne(myndig).
  Kontraktpartneren garanterer, at fremvisningen af pornografisk, racediskriminerende eller politisk ekstremistisk indhold ikke vil finde sted, ej heller link til sider med sådanne indhold.
  Skulle det komme til retslige eftervirkninger mod firmaet i sammenhæng med ovenstående forårsaget af tredjepart, er kontraktpartneren forpligtet til betale alle retslige omkostninger, deriblandt også bøder og skadeserstatning.
 3. Øgelse af salg og licenser

  Bureauets egen reklame-aktiviteter, hvor firmaets produkter fremstilles, skal godkendes af firmaet før disse offentliggøres. Ved præsentation i elektroniske medier som f.eks. internet, videotekst etc. skal bureauet være opmærksom på, at anvendelsen af firmaets logo samt videregivelse af logo etc kun er tilladt, når firmaet skriftligt har godkendt dette.

  Med indgåelsen af kontrakten har partneren retten til at anvende de annonce tools, som firmaet stiller til rådighed fra sin webside, til at brug i forbindelse med opbygningen af annoncer til links til firmaets webside. Partnerens ret kan ikke overdrages til tredjepart og kan til enhver tid opsiges. Det er ikke tilladt at ændre eller på anden måde bearbejde det til rådighed stillede materiale uden først at søge skriftligt om tilladelse ved firmaet.
  Reklamematerialet må ikke anvendes til andre formål end til reklamering af SnowTrex produkter.
  Denne licens udløber med opsigelsen af kontrakten.
  Ændringer af agenturets hjemmesides URL-adresse er ingen kontraktændring og lader dets rettigheder og pligter i denne kontrakt uberørt.
 4. Opbygning og vedligeholdelse af partner-websiden

  Kontraktpartneren integrerer annonce tools på sin webside efter eget valg, annonce tools, som gennem partnerprogrammet er stillet til rådighed. Derved opstår en forbindelse til firmaets webside. Ved hjælp af de tildelte link codes kan firmaets registreringssystem identificere kunden, som ”viderestilles” via kontraktpartnerens webside. Links kan henvise til forskellige, tilpassede områder.
  Ændring af link er kun tilladt med accept fra firmaet. Firmaet har retten til enhver tid at modificere links.
  Fremstillingen af kopier af annoncematerialer, som vedrører firmaet, er kun tilladt efter aftale med firmaet. Det er kun tilladt at indsætte sådanne efter modtagelse af skriftlig tilladelse.
 5. Provisionsberegning

  1. a) Beregningsmodus
   Kontraktpartneren får provision for endelige kundesalg, hvor kunderne er blevet „viderestillet“ til firmaets webside over kontraktpartnerens webside. Retten til provision bliver fast på den solgte rejses startdato, afregning og udbetaling sker månedligt i slutningen af den måned, hvor den formidlede rejse tiltrædes af kunden.
   Provisions procentsats ligger mellem 5 % og 10 %. Systemet er indstillet på 5 % på forhånd. Højere provisionsniveauer gives alt afhængig af omsætning og samarbejdet mellem firmaet og kontraktpartneren. Der findes 6 provisionsniveauer:
   Form for partner Omsætningen: Provision:
   Startup-partner op til 15.000 € 5,0%
   Profi-partner fra 15.000 € 6,0%
   Premium-partner fra 30.000 € 7,0%
   Power-partner fra 50.000 € 8,0%
   VIP-partner fra 75.000 € 9,0%
   Exclusive-partner fra 100.000 € 10,0%
   For klassificering i det næst-højere provisionstrin skal kontraktpartneren selvstændig kontakte firmaet inden den 30-06 hvert år. Forøgelsen har tilbagevirkende kraft fra den 01-06 af det forløbne år.

   Kontraktpartneren får med sit partner ID nr. og sit password adgang til sin personlige online-statistik, således at han kan informere sig om den aktuelle omsætning samt den provision som deraf udbetales.

   Ved beregning af provision gælder under det pågældende partner ID nr. indenfor et regnskabsår den bekræftede omsætning af firmaets rejser (alle rejser med start i perioden fra 1. juni til 31. maj).

   Med udbetaling af provision er alle omkostninger, udlæg og andre betalingskrav, som opstår i forbindelse med formidlingen af firmaets produkter, betalt.

   b) Beregningsgrundlag
   Beregningsgrundlaget for provisionsafregningen er omsætningen i valutaen „Euro“ ifl. den vekselkurs, som firmaet følger på dagen for bookingen. Den totale omsætning bliver provisionsbregnet, det gælder også ekstras. Godkendte afbestillinger samt til- og ombookinger beregnes også med. Partnerprogrammet er baseret på cookie-tracking. HolidayTrex- cookie’en med det pågældende bureaunummer har en levetid på 30 dage. På grundlag af dette kan omsætning sorteres og beregnes til den rigtige partner.

   Firmaet har ved indkøb af liftkort en ringe eller ingen provision (f.eks. Ischgl) og derfor er der ingen provision på liftkort med nogle få undtagelser. På ekstra gebyrer og udgifter (f.eks. turistgebyr, nøglekort og kreditkortgebyr) er der ingen provision, det samme gælder ydelser i forbindelse med flyrejser, da firmaet formidler priserne for flyydelser til kunden uden at tjene noget.

   Retten til provision frafalder, hvis en kunde ikke eller kun delvist betaler. Provision beregnes efter det reelle beløb, som kunden betaler.

   Hvis den bookede rejse pga. uundgåelige og usædvanlige omstændigheder på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhed eller pga. for få rejsedeltagere ikke kan gennemføres, mister kontraktpartneren retten til provision.Afbestilles kun en del af rejsen, beregnes provisionen efter den reducerede rejsepris.

   c)Ekstraprovision på tilbookede ekstras
   Ekstraydelser (ekstras) som f.eks. udlejningsudstyr og kurser er en væsentlig del af firmaets produkter. Da disse af tekniske grunde (mange IBE/CRS kan ikke vise disse) eller pga. kundernes manglende kendskab ikke bookes/ikke kan bookes, bibeholder firmaet retten til at tilbyde/informere kunderne i forbindelse med en booking om disse ekstras. Denne service er gratis for kontraktpartnere, og den ekstra opståede omsætning kommer kontraktpartneren til gode.
 6. Sælgers pligter og ret

  Firmaet stiller nødvendige informationer af links for alle kontaktpartnere til rådighed. Disse informationer befinder sig i den personlige indgang, som kontaktpartneren får adgang til via password efter anmeldelse.

  Firmaet behandler de gennemførte bestillinger, som bestilles via partnerlinks, registrerer størrelsen og summen, som salgene via partnerlinks har bragt, stiller en salgsstatistik til rådighed for kontraktpartneren, står for forsendelser, afvikling af betaling og returneringer og alle kundeydelser, som der er i denne forbindelse.

  I regelmæssige afstande informerer firmaet kontraktpartneren omkring aktuelle produkt- og programnyheder i partnernewsletteret. Disse partnernews bliver sendt til den mailadresse, som det står i bureauets partnerområde. Ønskes en afmeldelse fra modtagelsen af newsletteret, kan dette gennemføres til enhver tid.
 7. Kontraktpartnerens forpligtelser

  Ansvaret for den korrekte, tekniske integration af links ligger udelukkende hos kontraktpartneren. kontraktpartneren skal i denne sammenhæng kun anvende links, som stilles til rådighed gennem partnerprogrammet. Er dette ikke tilfældet, er der ingen garanti for den korrekte registrering og afregning af salg.
  kontraktpartneren er ansvarlig for integrationen, firmaet/virksomheden, pleje samt ansvarlig for at det korrekte indhold vises på websiden. Ansvaret gælder websidens tekniske drift, i særdeleshed links til firmaets webside samt garantien for, at websidens indhold ikke skader tredjepart eller går i mod lovgivningen på dette område.

  Overholder kontraktpartneren ikke sine forpligtelser, og opstår der deraf skadeserstatningskrav fra tredjepart mod firmaet, så er kontraktpartneren forpligtet til at stå til ansvar for sådanne klager. Dette gælder også retslige omkostninger, som måtte opstå i forbindelse med klager eller som opstår på grund af kontraktpartnerens tydelige uretmæssige handlinger.
  Skulle det ske, at rejsebookinger ikke kan gennemføres og er kontraktpartneren skyld i dette, kan firmaet gøre krav på afbestillingsomkostningerne i henhold til firmaets gyldige rejse- og betalingsbetingelser.Det er op til kontraktpartneren at bevise, at der er opstået en væsentlig mindre skade. Firmaet fastholder sin ret til at kræve en højere skadeserstatning.

  Kontraktpartneren forpligter sig til kun at sætte en cookie, når kunden interagerer med firmaets webside, i det kunden enten klikker på det integrerede marketingsmateriale på partnersiden eller, hvis kontraktpartneren har integreret firmaets side direkte på egen side, der gennemføres en handling på firmaets side. I andre sammenhænge er placeringen af en cookie med et efterfølgende krav om provision ikke tilladt.I tilfælde af, at dette ikke overholdes af kontraktpartneren, er et strafbeløb på 5.000 € for kontraktbrud gældende.

  Kontraktpartneren er forpligtet til at sørge for, at dennes webside ikke kan forveksles med firmaets webside og ikke giver indtryk af at være firmaets webside, ej heller give indtrykket af at en del af kontraktpartnerens webside er firmaets. Undtaget er de websider, som gennem partnerprogrammet er stillet til rådighed af firmaet. Derudover er det ikke tilladt, at kontraktpartneren anvender keyword’et SNOWTREX (heller ikke lignende skrivemåder) i internetregistre eller –søgemaskiner (Google, Yahoo etc.) og reklameannoncer (Google adwords), da SNOWTREX mærket er ophavsbeskyttet. Derved skal mærkenavnet SNOWTREX samt ændrede og forkerte skrivemåder pr. broad-type negativeres i keyword-listen. Ved overtrædelse af ophavsretten udstedes en bøde på 1.500 € for kontraktbrud. Firmaet fastholder sin ret til retsforfølgelse. kontraktpartneren er ikke berettiget til at oprette og tilegne sig tilbud på vegne af firmaet, ej heller optræde som om kontraktpartneren er firmaet. Det er ikke tilladt kontraktpartneren at udfærdige information til tredjepart, hvor indtrykket gives, at kontraktpartneren er stedfortræder for firmaet. Ved forsømmelse af disse pligter har firmaet ret til fuld skadeserstatning fra kontraktpartneren.
 8. Opsigelse af kontrakten

  1. Opsigelsesfristen for begge parter er 3 måneder ultimo måneden. Opsigelsen skal ske skriftligt.
  2. Kontrakten kan opsiges ubegrundet og uden varsel ved
   • ansøgning om åbning af insolvensprocedure mod agenturindehaveren eller agenturets selskaber eller mod kontraktpartneren.
   • kontraktpartnerens benyttelse af ikke-godkendt billede- og tekstmateriale.
   • kontraktpartnerens benyttelse af salgsinformationer på andre sider, som ikke er godkendt af firmaet.
   Foreligger andre vigtige grunde som f.eks. kontrakten overholdes ikke, skades firmaets interesser og image, kan kontrakten ligeledes opsiges uden varsel.
  3. Efter kontrakten er udløbet, og det ligemeget af hvilken grund, er alle forpligtelser i forbindelse med kontrakten bindende for begge parter indtil alle uafsluttede forretningsanliggender er blevet afsluttet.
  4. Ved kontraktens udløb skal kontraktpartneren uden undtagelse fjerne alle henvisninger til firmaet og varemærker produceret af firmaet – også på internettet (f.eks. banner). Kontraktpartneren må ikke anvende firmaets navn i skriftlige sammenhænge eller ved andre publikationer, ej heller tilbyde firmaets produkter. Alle reklamemedier fra firmaet samt booking- og afregningsdokumenter skal uden undtagelse – senest efter afslutning af alle forretningsanliggender – afleveres tilbage til firmaet.
  5. Kontrakten kan til enhver tid opsiges af begge parter uden begrundelse. Kontraktpartneren er ved opsigelse af kontrakten, forpligtet til at slette alle banner og buttons. Kontraktpartneren har ikke ret til tilbageholdelse eller kompensation. Firmaet er forpligtet til at afregne og betale det tilfaldende honorar optjent indtil opsigelse af kontrakten, medmindre firmaet har krav på skadeserstatning fra kontraktpartneren.

 9. Værneting

  Kontrakten underligger tysk ret. Ved stridigheder omkring kontrakten er værnetinget Køln.
 10. Kontraktændringer

  Firmaet fastholder sin ret til enhver tid at ændre regler og bestemmelser. Kontraktpartneren vil i så fald blive informeret om ændringerne pr. e-mail. Opsiges kontrakten ikke indenfor en uge efter meddelelse af ændringer, gælder det som accept af ændringer.
 11. Fortrolighed

  Da begge parter har adgang til bestemte forretningsinformationer fra hinanden i forbindelse med samarbejdet, er begge parter også forpligtede til at behandle alle informationer (mundtlige og skriftlige) i sammenhæng med forretningsstrategier, produkter, tjenesteydelser, udvikling, finanser, forskning og andre forretningsmæssige aspekter samt bedømmelser og analyser med største fortrolighed.
  ¨Dette gælder især også størrelsen på den aftale provision.Strengt fortroligt er ikke informationer, som er alment kendt eller som gennem almene kilder, som ikke har noget at gøre med den pågældende kontraktpart, er tilgængelige. Reglen ang. streng fortrolighed gælder også efter kontraktens udløb.
 12. Databeskyttelse

  Parterne forpligter sig til at behandle kundedata, som man i kraft af kontrakten og inden kontraktens rammer har fået adgang til, påpasseligt i forhold til de bestående databeskyttelsesbestemmelser, særligt med henblik på den tyske databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz) og EU-GDPR. Data må kun benyttes i den retslige ramme for reklame, må kun videregives til tredjepart i forbindelse med den krævede behandling af bookingen hhv. kontrakten.
 13. Garanti og hæftelse

  Firmaet garanterer for, at dennes webside drives indenfor de aktuel teknisk mulige rammer. Med hensyn til videre krav, fralægger vi os ansvaret.
  I forhold til det øvrige, indskrænkes firmaets ansvar til at gælde retslige og forretningsmæssige stedfortræderes bevidste og grove forsømmelse. I tilfælde af at firmaet er forpligtet til at betale kontraktmæssig skadeserstatning, begrænses hæftelsen for økonomiske skader til de skader, som på tidspunktet for underskrivelsen af kontrakten kunne forudses, og svarende max. til den sidste månedlige provisionsindtjening.
  I tilfælde af tab af data, kan firmaet kun holdes ansvarlig, hvis kontraktpartneren min. en gang om dagen har sikret/sikrer sine data. Også i sådanne tilfælde er hæftelsen, som tidligere fastlagt, begrænset.
  Enhver hæftelse under hæftelsesloven for produkter forbliver uberørt.
 14. Slutbetingelser

  Er en af de kontraktmæssige reguleringer ineffektiv, så vil begge parter anstrenge sig for at finde en regulering, som kommer det økonomiske formål nærmest i forhold til den ineffektive aftale. De øvrige bestemmelser i kontrakten forbliver heraf uberørt.
  Ekstraaftaler træffes ikke. Ændringer skal være skriftligt bekræftede.