Newsletter

Tilmeld dig nu og sikre dig fordele!

Flere rejseinfos

Rejseafbestillingsforsikringer

Forsikring

„Mig sker der ikke noget…“ Vi ønsker naturligvis, at alle vores gæster kan nyde deres ferie uden problemer af nogen art, men desværre oplever vi tit, at der bliver sparet på de forkerte steder, især når det kommer til rejseforsikringer. Og når uheldet opstår, er det for sent. Derfor er vores råd: Det er bedst at være på den sikre side!

Hvordan gør jeg krav på den erstatning, som min afbestillingsforsikring gør mig berettiget til?

Har hovedtilmelderen informeret os om, at en rejsedeltager ønsker at afbestille sin rejse, får hovedtilmelderen tilsendt en ny regning (regning for afbestilling), hvoraf afbestillingsomkostningernes størrelse fremgår. Hvis der er blevet tegnet en afbestillingsforsikring for den pågældende rejse, og grunden til afbestillingen er erstatningsberettiget (se under ”Ydelser”), skal du henvende dig til rejseforsikringsselskabet (og IKKE os) med det policenummer, som du har fået, for at få erstatning. Policenummeret er det samme som rejsebekræftelsens nummer. Forsikringsselskabets kontaktdata finder du på forsikringspolicen. Forsikringsselskabet kan også fortælle dig, hvilke dokumenter, du skal indsende for at få erstatningen udbetalt (f.eks. afbestillingsbekræftelse, lægeattest). Vær opmærksom på, at skadestilfælde skal anmeldes til forsikringen omgående, og det inden den pågældende rejses start.

  Afbestillingsforsikring Allround-rejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Rejsesygeforsikring med medicinsk nødhjælp
Allround-service
Bagagedækning
Forsinket Fremmøde

Forsikringspræmie* Afbestillingsforsikring Allround-rejseforsikring
Op til 2200 kr. pr. person 90 kr. 165 kr.
Op til 4400 kr. pr. person 145 kr. 245 kr.
Op til 7400 kr. pr. person 240 kr. 320 kr.
Op til 11.200 kr. pr. person 350 kr. 390 kr.
Op til 14.500 kr. pr. person 425 kr. 480 kr.
* afhængig af rejsens pris

Afbestillings- og rejseafbrydelses-topforsikringens ydelser

 • Erstatning af de pr. kontrakt indgåede afbestillingsudgifter ved ulykker, sygdom, død og ejendomsskader.
 • Dækning af ekstra hjemrejseudgifter, hvis rejsen er nødt til at blive afbrudt, og transporten tur/retur er en del af bookingen.
 • Selvrisiko pr. skade 10 %, dog minimum 190 kr.

Allround-rejseforsikringens ekstra ydelser

 • Afbestillingsforsikring med rejseafbrydelsesforsikring (Ydelser, se øverst)
 • Rejsesygeforsikring
  • Forsikringssum - ubegrænset
  • Inklusiv rejseforsikringer ved udlandsrejser er
   • lægeudgifter, hospitalsudgifter, medicin
   • medicinsk nødvendig hjemtransport (inkl. redningsfly)
   • smertestillende tandbehandling, nødvendige fyldninger, såvel som reparation af tandproteser
   • udgifter hjemtransport ved dødsfald
   • selvrisiko 750 kr. pr. skade
 • Bagage
  • Forsikringssum 1500 kr.
  • Forsikringen dækker
   • ved stjålet, røvet, forsvundet og beskadiget bagage, som er blevet checket ind/afgivet til opbevaring under transporten (ved f.eks. bus/fly)
   • ved bagage forsvundet, ødelagt, beskadiget ved brand, lynnedslag, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskred, jordskælv og laviner
   • ved beskadigelser af smykker, genstande af ædelmetal, pelse, foto, -film,- og videoapparater med op til 50% af forsikringssummen
   • Den aktuelle værdi bliver erstattet med op til størrelsen af forsikringssummen, såfremt den gældende forsikringssum stemmer overens med totalværdien af den personlige bagage.
   • Selvrisiko 750 kr.
 • Sikkerhedsstillelse
  • Forsikringssum 97.750 kr.
  • Forsikringen dækker
   • Betaling af sikkerhedsstillelse i tilfælde af at du eller dine ejendele tilbageholdes af lokale myndigheder.
   • Forlængelse af din rejseforsikring i tilfældet af at din hjemkomst forsinkes.
   • Transportudgifter for én person efter dit valg, der kan rejse ud til dig, hvis du tilbageholdes.
 • World Rescue
  • Forsikringssum 37.500 kr. pr. person maksimalt 150.000 kr. pr. skade
  • Forsikringen dækker
   • Eftersøgning og redning, hvis du af de lokale myndigheder har været meldt savnet i mindst 24 timer.
   • Udgifter til eftersøgning i op til 40 km radius fra det sted, hvor du sidst blev set.
   • Udgifter til redning /afhentning af dig.
 • Global Juridisk Assistance
  • Forsikringssum 18.750 kr.
  • Forsikringen dækker
   • Advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister
   • Advokatomkostninger i forbindelse med straffesager til og med 1. instans.
   • Rejseudgifter som følge af at du indkaldes som vidne i udlandet.
 • Forsinket fremmøde
  • Forsikringssum – ubegrænset
  • Forsikringen dækker
   • I tilfælde af at du – uden egen skyld – møder for sent op til en forudbestilt rejse med et offentligt transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente din rejserute.
   • Udgifter til et af Europæiske godkendt hotel, maksimalt 1125 kr. pr. dag pr. person.
   • Udgifter til kost og lokal transport, maksimalt 1875 kr. pr. dag pr. person.
   • Selvrisiko 20 %, minimum 190 kr. pr. skade.

Vigtig info (læs igennem før du tegner forsikring)

Denne specifikation gengiver kun i korte træk omfanget af forsikringen. For fuldstændige forsikringsbetingelser, herunder selvrisiko og alle andre vigtige oplysninger, henvises der til her (PDF).Læs venligst produktinformationsblad (PDF) omhyggeligt igennem, inden du tilvælger forsikringen.

Babyer

Babyer (til og med 24 måneder ved rejsens begyndelse) er medforsikret hos forældrene, såfremt babyerne er meddelt til TravelTrex og står listet op på rejsebekræftelsen.

Bestillingsfrist

Forsikringen kan bookes ekstra op til 7 dage efter bookingen, dog senest 30 dage før rejsens start.