Henvisning til cookies

For et optimalt websted bruger vi cookies til at indsamle brugsinformation, som vi TravelTrex GmbH også deler med vores partnere. Cookies er enten nødvendige til webstedsfunktionen eller bruges til analyse og markedsføring. Ved at klikke på accepterer du brugen af ​​cookies, der ikke kræves til funktionen. Hvis du ikke ønsker dette, skal du klikke på . Du kan finde flere oplysninger om brugen af ​​cookies og muligheden for at ændre dine indstillinger i vores henvisning til cookies.

Informationer til den ansvarlige finder du i vores impressum. Informationer til til behandlingsformål og dine rettigheder kan du finde i vores erklæring om databeskyttelse.

StickyNewsletter
Skiferie & SkirejserSkiferie & Skirejser

Impressum

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

Telefon: 89 88 11 67 eller +4922188828448
Fax: +49 221 33 60 62950
E-mail: info-dk@snowtrex.com


Adm. direktør:
Thomas Bartel

Handelsregister: Amtsrettten Køln
CVR-nummer: HR B 31998

Omsætningsskatte-ID ifl. § 27 a UStG (tysk momslov) : DE 813 076 768

Begrænset hæftelse

Ansvarsfraskrivelse: På trods af omhyggelig kontrol, er vi dog ikke ansvarlige for indholdet af eksterne links og eksterne kilder. For indholdet af eksternt linkede sider, er deres operatør udelukkende ansvarlig. Som tjenesteudbyder er vi iht. § 7, afsnit 1 TMG (Telemediengesetz, den tyske telemedielov) ansvarlig for indholdet på vores egne sider iht. de tyske gældende regler. Iht. §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder ikke forpligtet til, at overvåge formidlede eller gemte fremmede informationer eller lede efter omstændigheder, der kan henvise til ulovlig aktivitet.

1. Online-tilbuddets indhold

Forfatteren kan ikke holdes ansvarlig for kvaliteten, om informationerne er korrekte, fuldstændige eller aktuelle. Erstatningskrav, der gøres gældende overfor forfatteren, som følge af materielle eller immaterielle skader, der måtte være opstået i forbindelse med anvendelsen af eller ikke anvendelsen af fejlagtige og ufuldstændige, bortfalder principielt, såfremt forfatteren ikke påviseligt har handlet forsætligt eller groft uagtsom. Alle tilbud er fritblivende såfremt intet andet er anført. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til, uden varsel, at ændre, foretage tilføjelser og slette dele af siderne eller hele tilbuddet samt til at indstille offentliggørelsen periodisk eller endegyldigt.

2. Henvisninger og links

Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede hjemmesider (hyperlinks), som ligger udenfor forfatterens ansvarsområde, er forfatteren dog kun forpligtet til, at påtage sig et ansvar, hvis denne har kendskab til indholdet af disse hjemmesider, og det ville være forfatteren teknisk muligt og med rimelighed kunne forlanges af denne, at forhindre anvendelsen af indholdet, hvis dette strider imod loven. Forfatteren erklærer hermed, at på tidspunktet for oprettelsen af linkene, ikke forelå synligt ulovligt indhold på de hjemmesider, der linkes til. Forfatteren har ingen indflydelse overhovedet på den nuværende eller fremtidige udformning, indholdene eller ophavsretten til de sider, der linkes til. Derfor tager forfatteren udtrykkeligt afstand fra ethvert indhold på forlinkede sider, som efter oprettelsen af linket måtte være blevet ændret. Denne erklæring gælder for alle de links og henvisninger, der ligger indenfor forfatterens eget internettilbud samt for fremmede indlæg i gæstebøger, diskussionsforummer, linkfortegnelser, mailinglister og i alle andre former for databanker, hvis indhold eksterne skrivetilgang er mulig. Kun udbyderen af den hjemmeside, der henvises til, kan gøres ansvarlig for ulovligt, fejlagtigt eller ufuldstændig indhold og især eventuelle skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen eller manglende anvendelse af de foreliggende informationer, ikke den person, der måtte henvise til den pågældende offentliggjorte side via links.

3. Ophavs- og varemærkeret

Forfatteren er bestræbt på, at overholde ophavsretten til de anvendte grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i alle publikationer. At anvende grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som forfatteren selv har lavet eller i stedet anvende grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der ikke er licenseret. Alle nævnte og i givet fald via tredje person nævnte mærker og varemærker i internettilbuddet er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den til enhver tid gældende varemærkeret og de respektive registrerede ejers ejendomsret. Bare pga. den blotte benævnelse, kan det ikke udelukkes, at varemærket ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder! Ophavsretten til publicerede objekter, der er oprettet af forfatteren selv, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Reproduktion eller brug af sådanne grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatterens udtrykkelige samtykke.

4. Databeskyttelse

Hvis der i forbindelse med internettilbuddet kan indtastes personlige oplysninger eller virksomhedsoplysninger (e-mailadresser, navne, adresser), sker indtastningen af disse oplysninger på brugerens helt frivillige basis.
Du finder mere information i vores udførlige databeskyttelseserklæring.

5. Retsgyldigheden af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal ses som en del af dette internettilbud, hvorfra der er henvist til denne her side. Hvis dele deraf eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke mere eller ikke fuldstændigt svarer til det gældende retsgrundlag, påvirker dette hverken indhold eller gyldigheden i de øvrige dele af dokumentet.

6. Tvistbilæggelse

Den Europæiske Kommissione stiller en platform til onlinetvistbilæggelse til rådighed (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi deltager ikke i en tvistbilæggelsessag ved et forbrugertvistbilæggelsesorgan. Det ansvarlige forbrugertvistbilæggelsesorgan er: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Telefon: 4171 5000, E-mailadresse: odr@forbrugereuropa.dk, Hjemmeside: https://www.kfst.dk/.

Book sikker med SnowTrex-fordele