Agenturrådgivning

Agenturrådgivning

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

89 88 11 67
Man-tor: Kl. 9.00-18.00
Fre: Kl. 9.00-15.30
Lør-søn: Lukket

Tilmelding for rejsebureauer

I ønsker at sælge vores produkter i jeres rejsebureau? Så læs den følgende partneraftale grundigt i gennem. Denne aftale er det retslige grundlag for partnersamarbejdet mellem TravelTrex GmbH (i det følgende nævnt som firmaet) og bureauet er bindende for begge parter. I bekræfter, at I er indforståede med aftalen idet I klikker på linket, som står sammenhængende med dette afsnit eller i slutningen af denne tekst. Herved føres I automatisk til tilmelding.

Partner-programmet er baseret på en cookie tracking, og en SnowTrex cookie har en ”levetid” på 30 dage. Efter tilmeldingen til partnerprogrammet kan partnerlinks blive sat på alle ønskede undersider af SnowTrex-homepage, derved er forskellige layouts mulige, f.eks. white-label løsninger og tilpasninger af det pågældende design på partner-webside. Også forskellige reklame-tools står til rådighed (banner, logos, ect.), og disse gør det muligt for en hurtig og ukompliceret integration.


Partneraftalens indhold
 1. Kontraktens formål
 2. Bureauets forpligtelser
 3. Arrangørens forpligtelser
 4. Salg
 5. Booking af rejser, rejsebekræftelse/regning og betaling
 6. Kontraktens ophør
 7. Fortrolighed
 8. Databeskyttelse
 9. Provisionsbestemmelser
 10. Værneting
 11. Ændringer i kontrakten
 12. Garanti og hæftelse
 13. Slutbetingelser

 1. Kontraktens formål

  De to ovennævnte firmaer indgår hermed en aftale om sammen at sælge rejser. Rejserne arrangeres af TT, og formidles af bureauet i TTs navn og med en regning fra TT på baggrund af TTs forudbestemte betingelser, priser og beskrivelser samt eventuelle ændringer.

  Firmaet stiller et udvalg af annonce-tools (logoer, banner, grafik, tekst) samt en udførlig manual om integration af programmet i kontakpersonens personlige partnerområde til rådighed. Med kontraktindgåelse tildeles kontraktpartneren et 4-cifrede partner ID nr. Ved hjælp af det tildelte link over partnerprogrammet med det vedhæftede partner ID nr. (partner-cookie), bliver de kunder registreret, som formidles over kontraktpartnerens webside.Kontraktpartneren får honorar udbetalt, alt afhængig af succes og aktuel, bekræftet omsætning af produkter og serviceydelser, som er blevet solgt på baggrund af det annoncerede link på kontraktpartnerens webside („viderestilling“ af kunderne til sælgers webside gennem dette link). Produkter og serviceydelser, som ikke udtrykkeligt tilbydes gennem partnerprogrammet – produkter og serviceydelser, somf.eks. tilbydes gennem en tredje udbyder – honoreres ikke. Honraret beregnes ifølge ciffer 9 i kontrakten.

  Bureauet bekræfter at være registreret som virksomhed, og erklærer sig indforstået med at angive indkomst og betale skat af indkomsterne for formidling af rejser i henhold til skatteloven i det pågældende land, hvor bureauet har kontor. CVR-nummer skal sendes til os ved tilmelding.
 2. Bureauets forpligtelser

  Bureauet forpligter sig til at formidle tilbud og serviceydelser fra TT som en god sælger; dette gælder også bureauets samtlige ansatte. Bureauet forpligter sig særligt til:
  • at informere rejsekunder gratis om alle informationerne omkring TTs tilbud samt aktivt sælge TT ydelser.;
  • at optræde udelukkende som formidler af TTs ydelser samt gøre det klart, at en lovligt bindende bekræftelse af rejsen kun kan ske gennem arrangøren;
  • ikke at optræde som under eller mellem-formidler for en tredjepart, hvor TT i forhold til denne ville have afvist ethvert samarbejde;
  • med det samme at at kontakte TT om afbestillinger samt angive dato for afbestilling og navnet på deltager, der har afbestilt;
  • med det samme at videregive modtagne reklamationer og klager til TT;
  • at anvende kvalificerede ansatte til kunderådgivning i forbindelse med booking af rejser;
  • at undgå salgsaktiviteter som kan skade TTs andre samarbejdspartnere;
  • at formidle arrangørens samtlige tilbud samt gyldige priser, transport-, rejse- og betalingsbetingelser og rejseinformationer fra TT samt fremstille disse i de forudbestemte medier. Det gælder især for formularerne til oplysningen af rejsende i en pakkerejse. Det er særdeles vigtigt, at disse gives til kunden inden kontraktens indgåelse. Derudover skal kunden inden bindende booking af sin rejse informeres om de gældende indrejse- og sundhedsbestemmelser for den valgte rejse.
  • ved online-integration af TTs produkter eller marketingmateriale kun at sætte en cookie, når kunden interagerer med firmaets webside, i det kunden enten klikker på det integrerede marketingmateriale på partnersiden eller, hvis bureauet har integreret firmaets side direkte på egen side, der gennemføres en handling på firmaets side. I andre sammenhænge er placeringen af en cookie med et efterfølgende krav om provision ikke tilladt. I tilfælde af, at dette ikke overholdes af bureauet, er et strafbeløb på 5000 € for kontraktbrud gældende.
  Overholder bureauet ikke sine forpligtelser, og opstår der deraf skadeerstatningskrav fra tredjepart mod firmaet, så er bureauet forpligtet til alene at stå til ansvar for sådanne klager, evt. forpligtet til at erstatte TTs omkostninger i forbindelse med sådanne klager. Dette gælder også retslige omkostninger, som måtte opstå i forbindelse med klager eller som opstår på grund af bureauets tydelige, uretmæssige handlinger.
  Skulle det ske, at rejsebookinger ikke kan gennemføres og er bureauet skyld i dette, kan firmaet gøre krav på afbestillingsomkostningerne i henhold til firmaets gyldige rejse- og betalingsbetingelser.
  Det er op til bureauet at bevise, at der er opstået en væsentlig mindre skade. Firmaet fastholder sin ret til at kræve en højere skadeserstatning.

  Bureauet må ikke oprette den egen hjemmesiden på en måde, at den kan skabe fare for forveksling med TT´s hjemmeside eller fremmer indtrykket, at bureauets hjemmeside hel- eller delvist er TT`s hjemmeside. Dette omfatter ikke websiderne, der stilles til rådighed af TT indenfor partnerprogrammet. Derudover er det ikke tilladt bureauet at placere annoncer på nettet og i søgemaskiner (Google, Yahoo osv.) med keywordet SNOWTREX (også i ændret stavning), f.eks. i Google Adwords, da udtrykket SNOWTREX ifølge varemærkeloven er beskyttet. Derved skal mærkenavnet SNOWTREX samt ændrede og forkerte skrivemåder pr. broad-type negativeres i keyword-listen. I tilfælde af, at dette ikke overholdes af bureauet, er et strafbeløb på 1.500,00 € for kontraktbrud gældende. Yderlige krav kan påkræves af TT. Det er ikke tilladt bureauet, at lave tilbud i TT`s navn, tage imod dem eller som TT`s repræsentant. Derudover er det ikke tilladt, at give informationer videre til tredje part der fremmer indtrykket at være repræsentantmyndig. I tilfælde af, at dette ikke overholdes af bureauet, er bureauet forpligtet til at betale fuld skadeserstatning.
 3. Arrangørens forpligtelser

  TT står inde for alle sine forpligtelser som rejsearrangør. Dette indbefatter den fagligt korrekte kunderådgivning via TTs callcenter. TT frigør bureauet fra mulige krav, som kunder stiller bureauet, såfremt bureauet ikke selv er forpligtet at hæfte på baggrund af sin status som som rejseformidler eller rejsearrangør.

  Behandlingen af skadeserstatning og kundeklager vedrørende gennemførte rejser vedkommer kun TT. I tilfælde, hvor TT er forpligtet til at betale erstatning til en kunde på baggrund af bureauets negative handling, vil det pågældende beløb blive opkrævet af bureauet. Det samme gælder i forbindelse med udgifter opstået som følge af nødvendig, retslig bistand.

  TT forpligter sig til at behandle bookinger ordentligt og i den rækkefølge, de ankommer i indgangen. Det samme gælder for indgående reklamationer.
 4. Salg

  Bureauets egen reklame-aktiviteter, hvor TT produkter repræsenteres, skal godkendes af TT før disse offentliggøres. Ved præsentation i elektroniske medier, som f.eks. internet eller printmedier, skal bureauet være opmærksom på, at anvendelsen af TTs logo samt videregivelse af logo etc. kun er tilladt, når TT skriftligt har godkendt dette.

  Med indgåelsen af kontrakten har partneren retten til at anvende de annonce tools, som firmaet stiller til rådighed fra sin webside, til at bruge i forbindelse med opbygningen af annoncer til links som fører til firmaets webside. Denne ret omfatter ikke retten til at forandre indholdet eller til at bearbejde det på anden vis, med mindre TT har godkendt dette skriftligt.
  Denne licens udløber med opsigelse af kontrakten.
  Reklameværktøjet må ikke benyttes til andre formål end som reklame for SnowTrex produkter
  En ændring af agenturets hjemmesides URL-adresse er ingen kontraktændring og lader dets rettigheder og pligter i denne kontrakt uberørt.
  I regelmæssige afstande informerer TT bureauet omkring aktuelle produkt- og programmnyheder i forbindelse med partnernewsletteret. Disse partnernews bliver sendt til den mailadresse, som det står i bureauets partnerområde. Ønskes en afmeldelse fra modtagelsen af newsletteret, kan dette gennemføres til enhver tid.
 5. Booking af rejser, rejsebekræftelse/regning og betaling

  1. Afviklingen af bookinger sker over websiden http://www.snowtrex.dk/buchung.html ved angivelse af partner ID nr. og gennemførsel af booking. Vælges en anden måde, kan det ikke garanteres, at provisionen tilfalder bureauet.
  2. Bureauet er forpligtet til at sikre gyldigheden af sine kunders bookinger og at sørge for, at rejsegæsten modtager TTs aktuelt gyldige forretningsbetingelser og databeskyttelsesbestemmelser. Bookingen skal indeholde kundens navn, adresse og fødselsdato samt navnene og fødselsdatoerne på rejsedeltagerne. Det er ikke tilladt at angive bureauets adresse. Rejsekontrakten er først gældende, når kunden har modtaget en rejsebekræftelse fra TT – kun TT kan bekræfte bookinger. Bureauet, som TT har indgået kontrakt med, hæfter for alle bookinger foretaget under det pågældende partner ID nr. Gennemførte bookinger er altid bindende. Ved afbestilling af booking opkræves der afbestillingsgebyrer. Ved ombooking eller ændringer i en booking kan der opkræves gebyrer.
   Tilladelse til benyttelse af ekstern Central Reservation System (CRS, fx Merlin) kræver en udtrykkelig tilladelse fra TT
  3. Bookingerne skal indeholde kundens for- og efternavn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt for- og efternavn samt fødselsdato på øvrige rejsedeltagere. Det er ikke tilladt at angive bureauets adresse. Videregivelsen af bookingoplysninger til tredjepart er kun tilladt med TT udtrykkelige, skriftlige tilladelse.
  4. Betaling sker gennem direkte indkassering: Betalingen er et anliggende udelukkende mellem TT og kunden. Rejsebekræftelsen/regningen samt rejsepapirerne sendes direkte fra TT til kunden. Indkassering af betaling gennem bureauet kan lade sig gøre, kræver dog skriftlig henvendelse og bekræftelse af TT.

 6. Kontraktens ophør

  1. Opsigelsesfristen for begge parter er 3 måneder ultimo måneden. Opsigelsen skal ske skriftligt.
  2. Kontrakten kan opsiges ubegrundet og uden varsel ved
   • ansøgning om åbning af insolvensprocedure mod bureauindehaveren eller bureauets selskaber eller mod bureauet.
   • bureauets benyttelse af ikke-godkendt billede- og tekstmateriale.
   • bureauets benyttelse af salgsinformationer på andre sider, som ikke er godkendt af TT.
   Foreligger andre vigtige grunde som f.eks. kontrakten overholdes ikke, skades TTs interesser og image, kan kontrakten ligeledes opsiges uden varsel.
  3. Efter kontrakten er udløbet, og det ligemeget af hvilken grund, er alle forpligtelser i forbindelse med kontrakten bindende for begge parter indtil alle uafsluttede forretningsanliggender er blevet afsluttet.
  4. Ved kontraktens udløb skal bureauet uden undtagelse fjerne alle henvisninger til TT og varemærker d) Ved kontraktens udløb skal bureauet uden undtagelse fjerne alle henvisninger til TT og varemærker produceret af TT – også på internettet (f.eks. banner). Bureauet må ikke anvende TTs navn i skriftlige sammenhænge eller ved andre publikationer, ej heller tilbyde TTs produkter. Alle reklamemedier fra TT skal uden undtagelse – senest efter afslutning af alle forretningsanliggender – afleveres tilbage til TT.

 7. Fortrolighed

  Da begge parter har adgang til bestemte forretningsinformationer fra hinanden i forbindelse med samarbejdet, er begge parter også forpligtede til at behandle alle informationer (mundtlige og skriftlige) i sammenhæng med forretningsstrategier, produkter, tjenesteydelser, udvikling, finanser, forskning og andre forretningsmæssige aspekter samt bedømmelser og analyser med største fortrolighed.

  Dette gælder især også størrelsen på den aftalte provision.Strengt fortroligt er ikke informationer, som er alment kendt eller som gennem almene kilder, som ikke har noget at gøre med den pågældende kontraktpart, er tilgængelige. Reglen ang. streng fortrolighed gælder også efter kontraktens udløb.

  TT sikrer agenturet kundebeskyttelse, dvs. TT forpligter sig til, ikke at anvende kundenavne, kundelister eller andre kundeorienterede data til egne forretningsmæssige formål, ej heller videregive disse informationer til tredjepart.
 8. Databeskyttelse

  Parterne forpligter sig til at behandle kundedata, som man i kraft af kontrakten og indenfor kontraktens rammer har fået adgang til, i forhold til de foreliggende databeskyttelsesbestemmelser med særligt henblik på Bundesdatenschutzgesetz (den tyske databeskyttelseslov) og EU-GDPR (EU persondataforordningen). Data må kun benyttes i den retslige ramme for reklame, må kun videregives til tredjepart i forbindelse med den krævede behandling af bookingen hhv. kontrakten.
 9. Provisionsbestemmelser

   Afregningsmodus
   Bureauet får for formidlingen af TTs ydelser provision på 7 %. Kravet om provision opstår på dagen for rejsens begyndelse, afregning og udbetaling sker månedligt.

   Med betalingen af provision er alle omkostninger, som bureauet måtte have i forbindelse med formidlingen af TTs produkter, dækket.

   Beregningsgrundlag
   Beregningsgrundlaget for provisionsafregningen er omsætningen i valutaen „Euro“ ifl. den vekselkurs, som TT følger på dagen for bookingen. Den totale omsætning bliver provisionsberegnet, det gælder også ekstras. Godkendte afbestillinger samt til- og ombookinger beregnes også med. Partnerprogrammet er baseret på cookie-tracking. SnowTrex- cookie’en med det pågældende partner ID nr. har en levetid på 30 dage. På grundlag af dette kan omsætning sorteres og beregnes til den rigtige partner.

   TT har ved indkøb af liftkort en ringe eller ingen provision (f.eks. Ischgl) og derfor er der – med få undtagelser - ingen provision på liftkort. På ekstra gebyrer og udgifter (f.eks. turistgebyr, nøglekort, kreditkortgebyr) er der ingen provision, det samme gælder ydelser i forbindelse med flyrejser, da TT formidler priserne for flyydelser til kunden uden at tjene noget.

   Retten til provision frafalder, hvis en kunde ikke eller kun delvist betaler. Provision beregnes efter det reelle beløb, som kunden betaler.

   Hvis den bookede rejse pga. uundgåelige og usædvanlige omstændigheder på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhed eller pga. for få rejsedeltagere ikke kan gennemføres, mister bureauet retten til provision. Afbestilles kun en del af rejsen, beregnes provisionen efter den reducerede rejsepris.

   Ekstraprovision på tilbookede ekstras
   Ekstraydelser (ekstras) som f.eks. udlejningsudstyr og kurser er en væsentlig del af TT-produkterne. Da disse af tekniske grunde (mange IBE/CRS kann ikke vise disse) eller pga. kundernes manglende kendskab ikke bookes/ikke kan bookes, bibeholder TT retten til at ilbyde/informere kunderne i forbindelse med en booking om disse ekstras. Denne service er gratis for bureauer, og den ekstra opståede omsætning kommer bureauet til gode. Beskyttelsen af kundeoplysninger forbliver uændret heraf.

 10. Værneting

  Kontrakten underligger tysk ret. Ved stridigheder omkring kontrakten er værnetinget Køln.
 11. Ændringer i kontrakten

  TT fastholder sin ret til enhver tid at ændre regler og bestemmelser. Kontraktpartneren vil i så fald blive informeret om ændringerne pr. e-mail. Opsiges kontrakten ikke indenfor en uge efter meddelelse af ændringer, gælder det som accept af ændringer.
 12. Garanti og hæftelse

  TT garanterer for, at dennes webside drives indenfor de aktuel teknisk mulige rammer. Med hensyn til videre krav, fralægger vi os ansvaret. I forhold til det øvrige, indskrænkes firmaets ansvar til at gælde retslige og forretningsmæssige stedfortræderes bevidste og grove forsømmelse. I tilfælde af at firmaet er forpligtet til at betale kontraktmæssig skadeserstatning, begrænses hæftelsen for økonomiske skader til de skader, som på tidspunktet for underskrivelsen af kontrakten kunne forudses, og svarende max. til den sidste månedlige provisionsindtjening.
 13. Slutbetingelser

  Skulle det ske, at enkelte kontraktpunkter er, eller bliver uvirksomme, så vil parterne gennem en regulering erstatte eller gentage de bestemmelser, som der er sat spørgsmålstegn ved, så disse stemmer overens med kontraktens formål og indhold. Bestemmelser, som ikke er berørt heraf, bibeholder deres gyldighed. Ekstraaftaler træffes ikke. Ændringer skal være skriftligt bekræftede. Dette gælder også selve kravet omkring skriftlig bekræftelse.