Accepterklæring

Gældende booking og deltagelse af en skirejse (når tilmelderen er mindreårig).
Skal hurtigst muligt faxes til os på +49 221 33 60 62950 eller som scan via e-Mail til info-dk@snowtrex.com, da bookingen ikke kan blive behandlet før modtagelsen af denne erklæring er underskrevet!


Hermed erklærer jeg, at jeg er indforstået med bookingen og at min mindreårige søn/datter ____________________, født d. ___________, deltager i rejsen til _________________ med ankomstdato d. ___________, og at jeg er indforstået med mine børns forpligtelser overfor rejsebureauet, samt mine egne forpligtelser, som medansvarlig for denne booking.
Som formynder for den ovennævnte person er det mig bekendt, at det handler om en rejse, som ikke er arrangeret med opsyn eller tagen sig af alenerejsende, mindreårige gæster. Opsyn garanteres ikke.Jeg erklærer hermed, at jeg fritager arrangøren af denne rejse fra ansvar og alle krav, som måtte opstå i forbindelse med tilskadekomst af den mindreårige samt skader, som den mindreårige rejsende selv forårsager.

______________
By, dato
_______________________________________
Forælders/formynders for- og efternavn
(Skriv venligst tydeligt med blokbogstaver)
_________________________________
Forælders/formynders underskrift